*** Inspiration för träning, resor och friluftsliv - välkommen till Vandringsman.com *** Bloggen har funnits i 10 år, men ligger nu i dvala. Den kanske uppstår igen. ***

fredag 27 juli 2012

Vätska på flygplan - bekvämlighet till varje pris?

Nu har EU tagit beslutet att vätskor åter ska bli tillåtna att föra med sig genom säkerhetskontrollen. Från den 29 april 2013 ska det bli möjligt - efter att man fastslagit att vätskan är ofarlig. 

I DN (2012.07.05) finns en artikel som berättar att förbudet från 2003 mot att medföra vätskor i handbagaget är på väg bort. Nu ska det ändras; förbud ska i stället bli kontroll av vätskans karaktär. Dvs är den ofarlig så ska den släppas igenom. Och detta ska gälla om redan nio månader.

Tekniken som finns i dag kan dock inte skilja på tillåtna och förbjudna vätskor, vilket leder till att flygplatserna måste köpa in ny utrustning. Teknik som i dag också kan anses dyr och fungera dåligt. Resultatet av den bekvämlighet som det innebär att kunna bära in vätskor genom säkerhetskontrollen kommer troligen bli längre köer och dyrare biljettpris.


När lagen om förbud av vätskor infördes blev kritiken från jurister stark. Bland annat ville EU:s generaladvokat upphäva lagen, då medborgarna inte ska tvingas följa en lag som av "säkerhetsskäl" hålls hemlig. Då lagen var hemlig så fanns inget juridiskt dokument att läsa, vilket medfört att flera ledande jurister menat att beslagtagande av vätskor på flygplatserna var brottsligt. Det var först i augusti 2008 som lagen offentliggjordes - fem år efter att den trädde i kraft.

Vi lever i en värd full av hotbilder, verkliga och upplevda. Skräcken att drabbas av oprovocerat våld blir allt starkare i samhället, vilket sätter ett högt pris på vår bekvämlighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen!! Hoppas du skriver ett inlägg, det skulle motivera mig att fortsätta med min blogg.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...